Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Celem projektu jest rozwój turystyki wiejskiej na terenie LGD Dunajec-Biała i na terenie LGD partnera. Zostanie to osiągnięte poprzez przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego informacji turystycznej, na której znajdą się atrakcje charakterystyczne dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, informacje o bazie noclegowej i pakietach turystycznych, otwarcie biura obsługującego turystów, przeprowadzenie serii warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli branży turystycznej z terenu LGD zaproszonych do współpracy w ramach projektu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone wizyty studyjne na terenach obydwóch Partnerów projektu. Stworzenie portalu informacji tursytycznej przyczuni sie do wzrostu ruchu turystycznego na terenie LGD nie tylko turystów polskich ale także ze Słowacji. Dzieki temu będzie mozliwy rozwuj bazy noclegowej, oraz wzrozt poziomu swiadczonych usług a tym samym poprawi się jakość życia na obszarach wiejskich. Cele projektu współpracy są zgodne z celami PROW 2007-2013 i celami zawartymi w LSR LGD Dunajec-Biała i celami partnerskiego LGD. Operacja wpisuje sie w cel ogólny Rozwój turystyki bazujacej na walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Dunajec-Biała, cel szczególowy aktywna promocja walorów turystyczno-kulturowych regionu, przedsięwziecie znana marka turystyczna - obszar lgd Dunajec-Biała.

Opis operacji
Projekt współpracy jest projektem międzynarodowym i realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce i na Słowacji. Projekt współpracy będzie polegać na prezentacji walorów turystycznych (kulturowych, historycznych i przyrodniczych), a przez to na zachęceniu do przyjazdu na tereny wiejskie obszarów LGD biorących udział w projekcie. Stworzona witryna internetowa zawiera będzie informacje na temat naszych regionów w zakresie gospodarowania zasobami turystycznymi, dane obiektów noclegowych, gastronomiczych i atrakcji turystycznych. Na stronie znajdą się foto
galerie, clipy promocyjne, dane teleadresowe, oferty wypoczynku. Strona uzbrojona będzie również w przyjazny i możliwość samodzielnego wyszukiwania ofert turystycznych.

Elementem projektu będzie założenie w każdym regionie partnerskim lokalnych biur turystycznych. Będą one odpowiedzialne za promocję, zarządzanie ofertą turystyczną, wspieranie właścicieli gospodarstw agroturystycznych w zakresie rozwijania konkurencyjnej oferty turystycznej oraz pośrednictwo w kontaktach z klientami. Zostanie zorganizowana także seria warsztatów i szkoleń. Za ich pośrednictwem uczestnicy projektu podzielą się doświadczeniami, wymienią dobre praktyki.

 

Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności ruchu turystycznego poprzez ożywienie i stworzenie 20 nowych ofert turystycznych, których grupami docelowymi będą:
1. Rodziny z dziećmi
2. Osoby starsze
3. Szkoły
4. Mieszkańcy terenów miejskich
5. Młodzież
6. Organizacje pozarządowe, w tym LGD
7. Lokalni liderzy
8. Rolnic i rodziny rolników
9. Lokalni przedsiębiorcy

Projekt pomoże w doprowadzeniu do przekształcenia naszych lokalnych obszarów w widoczne na mapach turystycznych miejsca z ciekawym potencjałem. to z kolei przyczyni się do podniesienia rentowności lokalnych biznesów turystycznych i zwiększenia popularności regionów.

Rezultatem projektu będzie promocja lokalnych atrakcji turystycznych i przyrodniczych na obszarze lokalnych grup działania bioracych udział w projekcie oraz dotarcie do kilku tysięcy osób minimum około 2000 dzięki uruchomieniu strony informacji turystycznej w postaci specjalnej strony internetowej.

Rezultatem projektu będzie stworzenie 20 ofert turystycznych na terenie każdego z LGD, przygotowanie banerów promocyjnych na strony www oraz ulotek promocyjnych w liczbie 2500 szt za pomoca których planujemy dotrzec do potencjalnych turystów. Dodatkowo rezultatem bedzie wizyta studyjna u partnera 12 przedstawicieli branży turystycznej z terenu LGD (gospodarstwa agroturystyczne) które będa zaangazowane w realizacje projektu.

Wymienione powyżej działania, jak i pozostałe przeprowadzone w projekcie współpracy pozwolą na realizację zarówno założonych celów LSR jak i celów PROW na lata 2007-2013.

 

Partnerzy
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała - Polska
Lokalna Grupa Działania Chopok Juh - Słowacja
 

Archiwum:         
 
Archiwum