Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

W ramach realizowanego przez partnerskie LGD projektu zostały złożone dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach wdrażania projektów współpracy w osi LEADER zarówno w Polsce jak i na Słowacji. Weryfikacja zakończyła się podpisaniem umowy przyznania pomocy. Na etapie weryfikacji wniosków partnerzy spotykali się i przygotowali wymagane przez odpowiednie instytucje wdrożeniowe dokumenty stanowiące załączniki do wniosków.

Turystyka Wiejska w Europie Środkowej.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 umowy ogólnym celem projektu było stworzenie silnego wizerunku regionów partnerskich jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Zostało to osiągnięte dzięki wzajemnej współpracy, działaniom promocyjnym i co najważniejsze umiejętnym powiązaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych przy połączeniu ofert różnych przedsiębiorstw (gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielnicy, ginące zawody, rolnicy, restauracje itp.) w innowacyjną, zwarta i konkurencyjną ofertę produktu turystycznego w postaci tzw pakietów turystycznych. W ramach projektu powstało szereg pakietów takich jak np.: „dwa dni na wsi z wieczorną niespodzianką”, Jest śnieg (na okres zimowy), wiejska ekstraklasa, zagraj w smaki, Tutaj cisza ma swój dom, Chleb prosto z pieca, zwariowany dzień kowboja i wiele innych. Dzięki umiejętnemu polaczeniu wielu walorów i zasobów regionów a także nauczeniu różnych podmiotów współpracy udało się stworzyć ofertę całoroczną a tym samym stworzenie silnego wizerunku regionów partnerskich jako miejsc atrakcyjnych turystycznie z innowacyjna i pierwsza tego typu na rynku ofertą turystyczną na obszarach wiejskich. 

W ramach przedmiotowego projektu udało się uruchomić niniejszy serwis internetowy, utworzyć lokalne biura podróży w każdym LGD w przypadku LGD Dunajec-Biała lokalnym biurem turystycznym została Lokalna Agencja Turystyczna CUT TRAVEL, w przypadku partnera ze Słowacji Lokalna Informacja Turystyczna prowadzona przez LGD i lokalny samorząd, zorganizować 3 wizyty studyjne to jedna do Polski, druga na Słowacje i 3 do kraju członkowskiego UE spoza partnerów projektu.  


Zdjęcia z wizyt studyjnych u partnerów projektu.
Z wizytą na Słowacji byli: (Biuro LGD Stanisław Haraf, Anna Kuzera-Majewska, Jan Czaja, Katarzyna Wyka, Barbara Zych, Anna Różak, Adam Gancarek, Małgorzata Martyka, Eleonora Witkowska, Paweł Czaja).


Wizyta studyjna - Słowacja 01-04 października 2012 r.Wizyta studyjna - Słowacja 01-04 października 2012 r.
Wizyta studyjna - Słowacja 01-04 października 2012 r.Wizyta studyjna - Słowacja 01-04 października 2012 r.


Z wizytą w Polsce byli: ( Biuro LGD Vivien Kohutkova, Miroslaw Zabka, Jan Zoldak oraz Eva Kohutkova,
Jan Guran, Jqana Jagercikova).

 

Wizyta studyjna - Polska 15-18 września 2012 r.Wizyta studyjna - Polska 15-18 września 2012 r. 
 


Partnerzy projektu spotykali się również na spotkaniach roboczych w trakcie realizacji projektu: 
11 sierpnia 2011 Polska - Jan Czaja oraz Słowacja Jan Zoldak, Miroslav Zabka
24 stycznia 2012 Polska - Jan Czaja, Piotr Firlej oraz Słowacja Jan Zoldak, Miroslav Zabka
25 maja 2012 Polska - Jan Czaja oraz Słowacja Jan Zoldak, Miroslav Zabka, Wivien Kohutkova
17 września Polska - Jan Czaja oraz Słowacja Jan Zoldak, Miroslav Zabka, Wivien Kohutkova
02 i 03 października 2012 w trakcie wizyty studyjnej na Słowacji Jan Czaja oraz Słowacja Jan Zoldak, Wivien Kohutkova 

24 stycznia 2012 r. od lewej: Jan Zoldak, Miroslaw Zabka, Jan Czaja.
 
 
 
25 maja 2012 r. od lewej Vivien Kohutkova, Miroslaw Zabka, Jan Zoldak, Jan Czaja. Wizyta w Szkocji w ramach projektu współpracy 18-22 maja 2012 r. 
W Szkocji byli (Biuro LGD Jan Czaja, oraz Barbara Zych).


Spotkania warsztatowe m.in. z udziałem partnerów ze Słowacji odbyły się 10 września 2011 r. w Zakliczynie.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z "Kuźni Pomysłów" z udziałem partnera Słowackiego.  
 
 
 
 10 września 2011 r. w Zakliczynie.

 
10 września 2011 r. w Zakliczynie.

Oprócz spotkań wspólnych odbywały się spotkania indywidualne z lokalnymi liderami takie jak w dniu 29 marca 2012 r.LGD Dunajec-Biała została liderem w zakresie tworzenia marki w turystyce wiejskiej co przejawiło się m.in. tym, że w okresie 2011 roku i 2012 roku na terenie LGD Dunajec-Biała został zorganizowany szereg wizyt studyjnych w zakresie tworzenia sieciowego produktu turystyki wiejskiej (pakiety turystyczne). Organizatorem wizyt studyjnych było Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi oraz innych instytucji.

Wizyty odbyły się m.in. w dniach
- wizyta studyjna w ramach szkolenia „Budowa marki w turystyce wiejskiej” w dniu 06 października 2011 r.
- wizyta studyjna na terenie LGD Dunajec-Biała w dniu 15 września 2011 r.
- wizyta studyjna/doskonalenie kadr turystyki na terenie LGD Dunajec-Biała w dniu 11 kwietnia 2012 r.
- wizyta studyjna Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" na terenie LGD Dunajec-Biała w dniach 11-13 października 2012 roku

  

 

Archiwum:         
 
Archiwum