Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Dolina Dunajca

Pogórzański odcinek biegu Dunajca rozpoczyna się przełomem pomiędzy Kurowską a Białowodzką Górą w okolicy Tęgoborza. Następnie rzeka wielokrotnie zmienia kierunek wcinając się pomiędzy wzniesienia Pogórza Rożnowskiego i Wiśnickiego. Za Czchowem dolina poszerza się. Rzeka ta o typowo górskim charakterze, piękna i nadal dzika pomimo, że zagospodarowana przez człowieka. Do szczególnie cennych botanicznie w środkowym biegu doliny należą rozległe tereny podmokłe (okresowo zalewane): łąki, turzycowiska, trzcinowiska i łozowiska.

Dolina Dunajca, fot. Stanisław KusiakDolina Dunajca w Melsztynie, fot. Stanisław Kusiak 

 

 
Archiwum