Tradycyjna wieś z charakterem
Pokazujemy, opowiadamy, smakujemy, bawimy, wszystko to dla Was, pragnących poznania tradycyjnej wsi. To czego już normalnie w okolicy dużych miast nie zobaczycie, nie usłyszycie, nie posmakujecie to jeszcze wszystko to jest u nas. Splot uwarunkowań historycznych, geograficznych, topograficznych, kulturowych powoduje, że nasz projekt promocji wsi jest unikatowym. Nie znajdziesz podobnego nigdzie indziej. My jesteśmy pierwsi.

Ráztoka

Otoczona górami wieś ma 300 mieszkańców i leży w południowej części Niżnych Tatr. Okoliczna przyroda przyciąga gości zainteresowanych wycieczkami pieszymi i rowerowymi. Po raz pierwszy Ráztoka jest wspomniana w akcie darowizy Zygmunta Luksemburskiego z 1424 r. Wieś ma bardzo dogodne warunki narciarskie i agroturystyczne. Ráztoka znajduje się w Dolinie Horehronské Podolie potoku Ráztoka.Tradycje teatru amatorskiego obszaru Banskiej Bistrzycy i Brezna sięgają początków działalności twórcy słowackich komedii i ważnego przedstawiciela epoki Odrodzenia Narodowego Horehronie Jana Chalupki. Obecnie według informacji Głównego Ośrodka Kultury istnieją 22 grupy teatralne posiadające 100 aktorów. Ráztoka jest wyjątkowa nie tylko ze względu na aktywność teatralną i wielkość populacji. Jak dodała Pani Vaníková przedstawienie dziecięcej grupy teatralnej Berona odniosło sukces w okręgowym konkursie w miejscowości Žiar nad Hronom.Nazwa wsi stopniowo zmieniała się zaczynając od Razthoka (1424), Rasthoka (1441), Rasztoka (1786) do obecnej nazwy Ráztoka, po węgiersku – Rásztó. Należała do Hrabstwa Ľupča. W XV w. była zasiedlona przez Walachów.  Żyjący tam ludzie zajmowali się pasterstwem i rolnictwem, w XVII-XX w. także obnośną sprzedażą koronek i drewnianych narzędzi kuchennych. W 1828 r. wioska liczyła 485 mieszkańców i 63 domy. W drugiej połowie XIX w. część populacji pracowała w Podbrezovej. Sprzedaż obnośna i i rynki stopniowo zanikały. Mieszkańcy pomagali partyzantom w czasie Słowackiego Powstania Narodowego.


Ráztoka - Traditions and Activities

Vrchmi obklopená obec s 300 obyvateľmi leží na južnom úpätí Nízkych Tatier, okolitá príroda láka k turistike a cykloturistike. Písomne sa Ráztoka spomína v r. 1424, v darovacej listine Žigmunda Luxemburského. Obec má dobré podmienky pre lyžovanie a agroturistiku.. Ráztoka leží v Horehronskom Podolí v doline potoka Ráztoka.

Ochotnícke divadelné hnutie má v okresoch Banská Bystrica a Brezno tradíciu od čias pôsobenia zakladateľa slovenskej veselohry a významného predstaviteľa obdobia národného obrodenia Jána Chalúpku na Horehroní. V súčasnosti tu pôsobí podľa informácií zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici 22 divadelných súborov so stovkami divadelníkov. Ráztoka je však práve z hľadiska pomeru divadelníkov a celkového počtu obyvateľov, výnimočná.

Ako doplnila Vaníková, detský divadelný súbor Ráztočan s predstavením Berona úspešne vystúpil aj na krajskej súťažnej prehliadke v Žiari nad Hronom.

Village is surrounded by mountains with 300 inhabitants and it lies at the southern part of The Low Tatras Mountains. Surrounding countryside nature attracts visitors to hiking and cycling. The first written reference of Ráztoka is mentioned in 1424 in the deed of donation of Žigmund Luxemburský. The village has got convenient conditions for skiing and agro-tourism. Ráztoka is situated in Horehronské Podolie Valley of Ráztoka stream.

 

Amateur theatre movement in the districts of Banská Bystrica and Brezno has its tradition since the action of the founder of the Slovak comedies and an important representative of the period of Ján Chalupka National Revival Horehronie. At present, according to the information from The Central Cultural Centre, there are about 22 theatre ensembles with hundreds of actors. Ráztoka is not just in terms of theatre and the ratio of population unique. As Ms. Vaníková added, children´s theatre group performance Berona successfully exhibited at the regional competition in Žiar nad Hronom.

 
Archiwum